Allegrezza


Onder leiding van onze dirigent Jan Maas richt Allegrezza zich op de klassieke a capella muziek van alle tijden. We kiezen bij voorbaat niet voor de bekende stukken, maar laten ons graag verrassen door het wat minder bekende repertoire, waarin we ook prachtige ontdekkingen hebben gedaan. Het is een uitdaging om dáár nu juist iets speciaals van te maken. Verrassend ook voor het publiek.

Allegrezza concert 2021-10-20Op 16 november 2021 bestond Allegrezza vijf jaar. Dat vierden we met een LUSTRUMCONCERT, op 20 november in de concertzaal van het CKE te Eindhoven.

5 jaar Allegrezza!

Met dit lustrumconcert vierden we niet alleen dat we vijf jaar bestaan, maar boden we ook een selectie van de liederen die we de afgelopen jaren hebben gezongen en grotendeels ook al eerder uitgevoerd. Naast oude bekenden was er ook nieuw materiaal dat we tussen de coronalockdowns door hebben ingestudeerd.

Op het programma van het concert stond onder meer een lied van Ivor R. Davies, Noah’s Prayer. Het kan ons lijflied in bange tijden genoemd worden. Noach, die opgesloten zit met de dieren in de ark en die een smeekbede tot God richt om eindelijk verlost te worden uit die verschrikkelijke boot: ‘All this water makes my heart sink’, roept hij ten einde raad uit en verzucht: ‘The days are long, Lord’. En wij, locked down in onze coronaboot, voelden met hem mee.

Maar nu we weer konden optreden, straalde ieder van ons van blijdschap (lieto ognun di noi si mostri), zoals een frase uit het ‘Allegrezza-lied’ Introduzione a i balletti luidt. In dat lied van Giovanni Gastoldi begeven zangers zich op weg naar Luilekkerland om de feestvreugde daar muzikaal op te luisteren. Dat land ligt een paar stappen verder dan Het nieuwe normaal. Wij hebben ons van harte bij hen aangesloten. Datzelfde gold voor onze enthousiaste toehoorders.

We repeteren op dinsdagavond in wijkcentrum Heidehonk, Noordzeelaan 35 in Eindhoven. Heb je interesse om mee te zingen, kijk dan hier

– – – >>> Agenda [volgende]