Historie


Kamerkoor Allegrezza is nog piepjong, want het bestaat officieel pas per 1 januari 2017. De geschiedenis gaat echter veel verder terug. De wortels van het koor liggen namelijk bij de Eindhovense kamerkoren Alauda Vocalis en Ensuite.

Alauda Vocalis (de Zingende Leeuwerik) is in 1983 ontstaan doordat een aantal docenten van het toenmalige Avondcollege iets wilde zingen bij een schoolfestiviteit. Het beviel zo goed dat er een echt koor uit groeide (officiële oprichting in 1994) met een gevarieerd klassiek repertoire in diverse talen. Professionele dirigenten tilden het koor naar een hoog niveau.

Ensuite werd in 1987 opgericht en had het stadsdeel Woensel als thuisbasis. Net als Alauda Vocalis legde het zich onder professionele leiding toe op drie- en vierstemmige liederen. Het koor maakte in de loop der jaren in muzikaal opzicht een sterke groei door, wat onder meer resulteerde in een cd-opname van liederen van de Engelse componist Morley.

Beide koren leidden los van elkaar ruim twintig jaar een bloeiend bestaan, totdat het ledenaantal geleidelijk begon terug te lopen. De voorzitters staken eind 2014 de hoofden bij elkaar, omdat zij het voortbestaan van hun koor in gevaar zagen komen. In de loop van 2015 ontstond het plan om samen als proef een projectkoor te beginnen.

Met instemming van de leden werd het jaar 2016 gebruikt om als één koor te repeteren en op te treden. Aan het eind van het jaar werd na intensieve voorbereidingen vol overtuiging gekozen voor een volledig samengaan in een nieuw koor met een nieuwe naam (Allegrezza), een nieuw repertoire (maar nog altijd gevarieerd klassiek), een nieuwe oefenruimte (de Jagershoef) en een nieuwe dirigent, Jan Maas.

 

– – – >>> [volgende] 2016 één projectkoor