trash- SING ALONG II


van Abbe, 23-03-14, nummer 15Zondag 14  september zal SING ALONG II georganiseerd worden. Een workshop in 3 delen, rond 3 Engelse composities, uit 3 verschillende periodes.
Voor iedereen die een middag lekker samen wil zingen. Muziek en studie-midi’s worden op voorhand beschikbaar gesteld.  Zingen en soms luisteren naar de anekdotes en achtergrondinformatie over de te zingen muziek.

HOU ONZE SITE IN DE GATEN, binnenkort is er meer informatie beschikbaar.